Kaupan ehdot

Osapuolet

AC kryp in

AC businessmix Oy Ab
Postiosoite: Krakalandsvägen 48a, 07900 Loviisa, Finland
Puhelin: +358 40 668 9579
Sähköposti: ac.businessmix@gmail.com
Y-tunnus: 2275148-9

AC businessmix Oy Ab toimii tietyissä tuotteissa kauppiaan asemassa. 

Kauppias

Kauppias tarkoittaa yritystä tai yhteisöä, joka myy Tuotteitaan Asiakkaille etämyyntinä ackrypin.johku.com palvelussa ja joka on solminut Sopimuksen ackrypin.johku.com -palvelun kanssa. Kauppias on tuotteiden ja palvelujen myyjä ja Asiakkaan velkoja.

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja AC businessmix Oy Ab:n Internet-palveluissa.

Tilaaminen AC businessmix Oy Ab:lta

Nämä ehdot koskevat niitä tilauksia, joissa kauppiaana on AC businessmix Oy Ab. Kauppiaan tiedot esiintyvät aina tuotteen tilaamisen yhteydessä seuraavasti:

 • Tuotteen esittelysivulla

 • Ostokorissa

 • Tilauksen yhteenvedossa

 

1. Sisältö

1. Sisältö
2. Yleistä
3. Palveluiden maksu- ja peruutusehdot
4. Majoituspalveluja koskevat ehdot
5. Toimitusaika
6. Toimitustavat
7. Maksutavat
8. Palautukset
9. Myyntialue

2. Yleistä

Kaikki hintamme sisältävät arvonlisäveron (10%, 14% tai 24 %) ja hinnat ilmoitetaan euroissa (€), mikäli toisin ei mainita.

Pidätämme oikeuden peruuttaa kauppa tai tehdä hintamuutoksia, mikäli tilattu tuote tai sen hinta ei vastaa todellista markkintahintaa johtuen esimerkiksi verkkokaupan teknisestä virheestä tai inhimillisestä virheestä.

Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin. Asiakas sitoutuu tilatessaan näihin toimitusehtoihin.

3. Palveluiden maksu- ja peruutusehdot

3.1. Retket tai tapahtumat sekä vuorokauden tai sitä pidemmät välinevuokraukset sekä yli 5 vuokravälineen ryhmävaraukset

Näitä ehtoja sovelletaan AC businessmix Oy Ab:n retkiin ja tapahtumiin sekä yli 24 tunnin välinevuokrauksiin sekä yli 5 vuokravälineen ryhmävarauksiin.

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä AC businessmix Oy Ab:lle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas varaa tapahtumaan tai vuokravälineen.

Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua, pyrimme löytämään tapahtumalle uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 25 euroa/henkilö.
b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen tapahtumaa, perimme peruutuskuluina tapahtuman hinnan kokonaisuudessaan.

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja. 

3.2. Vuokravälineet (alle 5 vuokravälinettä)

Tämä koskee kaikkia AC businessmix Oy Ab:n vuokravälineitä ja alle 24 tunnin vuokrauksia. Nämä ehdot eivät koske yli 5 vuokravälineen ryhmävarauksia. Katso ehdot yllä.

Maksuehdot:
Asiakkaalla on velvollisuus tutustua tapahtuman sisältöön ja ilmoittaa siinä mahdollisesti olevista virheistä AC businessmix Oy Ab:lle ennen maksun suorittamista. Sopimus syntyy, kun asiakas maksaa vuokravälineen.

Peruutusehdot:
a) Mikäli tapahtuma perutaan vähintään 24 tuntia ennen varauksen alkua, pyrimme löytämään uuden ajan. Mikäli uutta aikaa ei löydetä, perimme toimistokuluina 10 euroa/vuokraväline. Uutta sovittua aikaa ei voi enää peruuttaa.

b) Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 24 tuntia ennen varauksen alkua, perimme peruutuskuluina varauksen hinnan kokonaisuudessaan.

c) Mikäli AC businessmix Oy Ab:n henkilökunnan päätökselle välinevuokrausta ei voida toteuttaa turvallisesti (esim. liian kova tuuli melonnassa), voidaan varaus siirtää toiseen ajankohtaan tai peruuttaa veloituksetta myös alle 24 tuntia ennen varauksen alkua. 

Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksuja.
 

4. Majoituspalveluja koskeva ehdot

Seuraavia ehtoja sovelletaan majoituspalveluihin.

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • AC businessmix Oy Ab ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä AC businessmix Oy Ab:n tilanteen korjaamiseksi.

 • AC businessmix Oy Ab ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Majoitustilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ehtojen mukaisesti.

 • Peruutus- tai siirtopyynnön tekemiseen tulee lähettää sähköposti ac.businessmix@gmail.com. Muista kanavista tulleita peruutus- tai siirtopyyntöjä ei käsitellä.

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona AC businessmix Oy Ab on vastaanottanut sähköpostilla ilmoitetun peruutuksen. Peruutukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään neljän viikon sisällä peruutuksen vastaanottamisesta riippuen työjonon pituudesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 25 €.

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 14 vrk, peritään 50% kohteen vuokrahinnasta.

 • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 14 vrk, peritään koko vuokrahinta.

 • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 30 vrk ennen alkuperäisen varauksen alkua.

  • Siirtopalkkio on 25 eur (sis. alv.)

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

AC businessmix Oy Ab:n oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi AC businessmix Oy Ab irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

 • AC businessmix Oy Ab huolehtii tilojen avaamisesta asiakkaalle. 

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta AC businessmix Oy Ab:lla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti kuitenkin vähintään 60 euroa.

 • AC businessmix Oy Ab:lla on oikeus periä vähintään 60 eur korvaus, mikäli tämä joutuu avaamaan kohteen hävinneen tai sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

 • Asiakas on vastuussa kohteen loppusiivouksesta varauksen päättyessä.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen siivoomatta, laskuttaa AC businessmix Oy Ab kohteen siivouksesta aiheutuneet kulut täysimääräisesti kuitenkin. Siivoustyö 62 eur/h, matkakulut 0,87 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan. Vähimmäislaskutus siivoustöissä on 4 tuntia.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Majoituskohteet ovat lemmikkieläimettömiä.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan AC businessmix Oy Ab:lle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • AC businessmix Oy Ab ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • AC businessmix Oy Ab pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja AC businessmix Oy Ab eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.


5. Toimitusaika

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan.


6. Toimitustavat

Verkkokaupassa on myynnissä ainoastaan palvelutuotteita, jotka toteutetaan tiettynä aikana. Tilattu palvelu toimitetaan tilauksessa valittuun aikaan. Tuotteiden hintoihin ei lisätä toimituskuluja.


7. Maksutavat

Verkkokaupan tilauksia voi maksaa seuraavilla luotettavilla ja turvallisilla maksuvälitystahoja. AC businessmix Oy Ab ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Kunkin maksutavan yhteydessä näet mahdollisen lisähinnan kyseiselle maksutavalle.  Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Kortti- ja verkkopankkimaksut, online-maksupalvelut

AC businessmix Oy Ab käyttää online-maksujen välittäjinä Visma Pay:ta. Näin voit maksaa yleisimmillä maksutavoilla korttimaksuista sähköisiin lompakoihin.

Käteinen

Käteisellä voit maksaa toimipisteillämme. Voit halutessasi maksaa myös luottokorteilla.

Lasku

Vain yrityksille ja yhteisöille. Laskusta täytyy aina sopia erikseen etukäteen. Jos olet kiinnostunut tästä vaihtoehdosta, ota meihin yhteyttä joko sähköpostilla tai soittamalla.


8. Palautukset

Palveluilla ei ole varsinaista palautusoikeutta. Kohdasta kolme löydät palveluiden maksu- ja peruutusehdot.


9. Myyntialue

Palvelujamme voit tilata Suomessa ja myös Suomen ulkopuolella.